สินค้า & บริการ

พิมพ์หน้านี้

สินค้า

ใบปัดน้ำฝน

หน้าที่หลักของใบปัดน้ำฝน

ช่วยขจัดสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ออกจากพื้นผิวของกระจกบังลมหน้า เพื่อช่วยรักษาให้กระจกบังลมหน้า เพื่อช่วยรักษาให้กระจกบังลมหน้า ให้มีระดับของทัศนวิศัยในการมองเห็นที่ดีอยู่เสมอ 

ย้อนกลับไปสินค้า & บริการ