แหล่งความรู้

พิมพ์หน้านี้
 • รู้จักกับโครงสร้างและส่วนประกอบของยางรถยนต์

  หน้ายาง (Tread) คือส่วนประกอบ ที่อยู่นอกสุดของยาง และเป็นส่วนเดียวที่สัมผัสผิวถนน ทำหน้าที่ป้องกันของมีคม ที่จะทำอันตราย ต่อโครงยาง ที่หน้ายางจะประกอบไปด้วยดอกยางและร่องยาง เพื่อทำหน้าที่ในการยึดเกาะถนน มีแรงกรุยเวลาวิ่ง
  ...

  ดูเพิ่มเติม

 • หน้าที่สำคัญ 4 ประการของยาง

  ประการแรกก็คือ รถ 1 คัน จะหนักประมาณ 1.6 ตัน หรือเทียบเท่ากับคน 32 คน ซึ่งความดันลมในยางจะเป็นตัวช่วยในการรับน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกเหล่านี้ ไว้ทั้งหมด
  ประการที่สอง ลมในยางจะทำหน้าที่เหมือนสปริงช่วยลดแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนจากพื้น
  ...

  ดูเพิ่มเติม

 • ดอกยาง

  การเลือกใช้ลักษณะดอกยางให้ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพการใช้งานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์จากการใช้งานอย่างเต็มที่ และตอบสนองลักษณะการขับขี่ที่แตกต่างกันด้วยลายดอกยาง จึงได้มีการคิดค้นและพัฒนามาโดยตลอดจน ปัจจุบันมีลายดอกยาง
  ...

  ดูเพิ่มเติม

 • ดอกยางกับร่องยางทำหน้าที่ต่างกัน

  ยางรถยนต์โดยทั่วไป จะมีทั้งดอกยางและร่องยาง ยกเว้นยางรถแข่งบางประเภท ที่ใช้วิ่งบนถนนเรียบและแห้งซึ่งยางที่ใช้ จะมีลักษณะหน้ายางเรียบ ไม่มีดอกยางและร่องยาง
  ...

  ดูเพิ่มเติม

 • แก้มยาง ส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของยาง

  ยางรถยนต์ มีส่วนของโครงยางเพื่อรักษารูปทรงของยาง และเสริมความแข็งแรงในการรับน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุก มีหน้ายางที่สัมผัสผิวถนน มีขอบยางเพื่อประกอบเข้ากับขอบกระทะล้อ และมีส่วนอื่นๆ ประกอบกันเป็นยางรถยนต์ ทุกส่วนล้วนทำหน้าที่และมีความสำคัญไม่แพ้กัน
  ...

  ดูเพิ่มเติม