เกี่ยวกับเรา

พิมพ์หน้านี้

ประวัติและความเป็นมา

 

 

 ประวัติความเป็นมาของค็อกพิท
 ในปีพ.ศ.2529 บริษัท บริดจสโตนเซลส์
(ประเทศไทย) จำกัดได้เปิดศูนย์บริการยางรถยนต์ในรูปแบบสมัยใหม่ขึ้นเป็นแห่งแรกภายใต้ชื่อ 

"ค็อกพิท" จากนั้นได้มีการพัฒนามาอย่างสม่ำเสมอโดยตลอดเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าตลาดรถยนต์ในประเทศไทยโดยมุ่งเน้นการให้บริการด้านยางอย่างมืออาชีพจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้จำนวนสาขาของศูนย์บริการค็อกพิทได้เติบโตขึ้นอย่างสม่ำเสมอทุกๆปี

ในปี พ.ศ.2549 ศูนย์บริการยางรถยนต์“ค็อกพิท” มีสาขามากถึง 100สาขา ซึ่งนับจากนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันศูนย์บริการยางรถยนต์“ค็อกพิท” มีจำนวนสาขามากถึง 186 สาขาทั่วประเทศ
และถือเป็นศูนย์บริการยางรถยนต์ ที่มีสาขามากเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย