เกี่ยวกับเรา

พิมพ์หน้านี้

ประวัติและความเป็นมา

 

 

ประวัติความเป็นมาของค็อกพิท
ในปีพ.ศ.2529 บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดศูนย์บริการยางรถยนต์ในรูปแบบสมัยใหม่ขึ้นเป็นแห่งแรกภายใต้ชื่อ ”ค็อกพิท”  จากนั้นได้มีการพัฒนามาอย่างสม่ำเสมอโดยตลอดเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า ตลาดรถยนต์ในประเทศไทย  โดยมุ่งเน้นการให้บริการด้านยางอย่างเป็นมืออาชีพ  จึงเป็นเหตุผลที่ให้จำนวนสาขาของศูนย์บริการ ค็อกพิทได้เติบโตขึ้นอย่างสม่ำเสมอทุกๆปี
ในปีพ.ศ.2549 ศูนย์บริการยางรถยนต์ “ค็อกพิท” มีสาขามากถึง 100 สาขา  ซึ่งนับจากนั้นเป็นต้นมาจึงถึงปัจจุบัน  ศูนย์บริการยางรถยนต์ “ค็อกพิท” มีจำนวนสาขามากถึง 150 สาขาทั่วประเทศ  (เดือนมิถุนายน 2555) จึงทำให้ ศูนย์บริการยางรถยนต์ “ค็อกพิท” มีสาขามากเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย