โปรโมชั่น

ปัง มาก แม่!! ค็อกพิทจัดให้ รับส่วนลดสูงสุด 1,500 บาท* (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
วันที่เริ่มโปรโมชั่น : 01.03.2563 | วันที่หมดอายุ : 31.05.2563

หมายเหตุ

- โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2563 ที่ค็อกพิท สาขาที่ร่วมรายการ

- รับส่วนลด 500 บาท เมื่อซื้อยาง Bridgestone Ecopia EP300 ครบ 4 เส้น (เมื่อชำระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิตแบบชำระเต็มจำนวน) ตามเงื่อนไขที่กำหนด

- รับส่วนลด 800 บาท เมื่อซื้อยาง Bridgestone Ecopia H/L001 ครบ 4 เส้น (เมื่อชำระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิตแบบชำระเต็มจำนวน) ตามเงื่อนไขที่กำหนด

- รับส่วนลด 1,500 บาท เมื่อซื้อยาง Bridgestone Potenza RE003, Bridgestone Dueler H/T684, Bridgestone Dueler H/T 684II และ Bridgestone Dueler H/T840 ครบ 4 เส้น (เมื่อชำระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิตแบบชำระเต็มจำนวน) ตามเงื่อนไขที่กำหนด

- รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- โปรดตรวจสอบเงื่อนไขโปรโมชั่น กับศูนย์บริการแต่ละสาขาก่อนเข้ารับบริการ เนื่องจากโปรโมชั่นในแต่ละศูนย์บริการอาจมีรายละเอียดหรือเงื่อนไขแตกต่างกัน

ย้อนกลับ พิมพ์หน้านี้
Share