สินค้า & บริการ

พิมพ์หน้านี้

บริการ

แบตเตอรี่

วิธีการดูแลรักษาที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่


          1. หมั่นตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่  อย่าให้มีรอยแตกร้าว  เพราะจะทำให้น้ำกรดและน้ำกลั่นภายในไหลออกมาทำลายผิวและสีของรถยนต์  นอกจากนี้ยังทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็วและไม่เก็บประจุไฟฟ้า

          2. ตรวจสอบและทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอ  ถ้ามีคราบเกลือเกิดขึ้นให้ทำความสะอาด  โดยใช้น้ำร้อนเททำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่และขั้วสายไฟเช็คให้แห้ง  แล้วทาด้วยจารบีเพื่อให้ไฟเดินสะดวก

          3. ตรวจสภาพของระดับน้ำกลั่นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งหรือเร็วกว่านั้น

          4. กรณีที่รถสตาร์ทติดยาก  ไฟหน้ารถไม่ค่อยสว่าง  แตรไม่ค่อยดัง  เครื่องเล่นเทปเสียงยาน  แสดงว่าไฟไม่พอควรนำแบตเตอรี่ไปชาร์จไฟเพิ่มพร้อมกับให้ช่างผู้ชำนาญระบบไฟ         รถยนต์ตรวจสอบอีกครั้ง

          5.  ตรวจเช็คจุกแบตเตอรี่  ต้องขันให้แน่นทุกครั้งและที่รูระบายอากาศต้องไม่อุดตัน

          6. ควรศึกษาการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่  และไดชาร์จเพื่อที่จะให้วงจรการไหลของไฟฟ้าเป็นไปด้วยดี

          7.  ควรเติมน้ำกลั่นให้ได้ระดับที่กำหนด  ไม่ควรต่ำหรือสูงเกินไป

          8.  การจอดรถทิ้งไว้นานกว่า  3  สัปดาห์  มีผลทำให้แผ่นธาตุเสื่อมไวและคุณภาพการเก็บไฟลดต่ำลง

 

สัญญาณเตือน  เมื่อแบตเตอรี่เริ่มเสื่อม 


          1.   เครื่องยนต์สตาร์ทติดยาก  เนื่องจากแบตเตอรี่ไม่มีกำลังไฟพอที่จะไปหมุนมอเตอร์สตาร์ทได้ตามปกติ

          2.   ต้อง เติมน้ำกลั่นบ่อยกว่าปกติ  อาจมีสาเหตุมาจากแบตเตอรี่มีรอยร้าวหรือเกิดความร้อนในการทำปฏิกิริยาทาง เคมีค่อนข้างสูง  เนื่องจากการใช้งานในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ

          3.   ระบบไฟส่องสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทำงานด้อยลงไป

          4.   ใช้งานมานานกว่า 1.5 – 2  ปี  โดยไม่ค่อยได้ดูแลรักษา

          5.   แผ่นธาตุบวมหรือชำรุดจนไม่อาจสร้างกระแสไฟได้เท่าเดิมซึ่งอาจส่งผลไม้เปลือกหม้อแบตฯบวมตามไปด้ด้วย

  

สาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อม

ชนิด

สาเหตุ

ผล

  1. สั่งปนเปื้อนในน้ำกรด

  - สารปนเปื้อนจากแผ่นธาตุ

  - ไอน้ำมันในรถยนต์

  - ฝุ่นละออง

  - แบตเตอรี่เก็บไฟไม่อยู่

  - เกิดปฏิกิริยาเคมีไม่สมบูรณ์

  2. โอเวอร์ชาร์จ

  - ความแข็งแรงแผ่นธาตุ

  - Alternator เสีย

  - Active Compound  เสื่อม

  - แบตเตอรี่สูญเสียน้ำกรดอย่างรวดเร็ว

  - แผ่นธาตุถูกทำลายและน้ำกรดปนเปื้อน

  3. ไม่ชาร์จ

  - Alternator เสีย

  - ขั้วบวกมีขี้เกลือเกาะ

  - แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จ

  4. ไฟรั่ว

  - ติดตั้งเครื่องเสียง

  - ดัดแปลงระบบไฟฟ้า

  - แบตเตอรี่สูญเสียพลังงาน

  5. ช็อตภายใน

  - สั่นสะเทือน - โอเวอร์ชาร์จ

  - เกิดการลัดวงจรทำให้แบตเตอรี่เสีย

ย้อนกลับไปสินค้า & บริการ