สินค้า & บริการ

พิมพ์หน้านี้

บริการ

บริการ

คำแนะนำในการใช้ยางรถยนต์


3สิ่งสำคัญที่ต้องตรวจเช็ค


ระยะเบรกบนถนนเปียกจะมากขึ้นเมื่อความลึกของดอกยางเหลือน้อย และอาจทำให้เกิดการเหินน้ำได้ แม้รอยฉีกขาดเล็กๆ ก็อาจทำให้ยางระเบิดได้ เช็คที่รอยแตกโดยเฉพาะที่บริเวญแก้มยางการเหินน้ำ


การขับขี่ในสายฝนเมื่อยางสึกมากแล้วเป็นสิ่งที่อันตรายมาก น้ำฝนจะมีลักษณะเหมือนแผ่นฟิล์มกั้นระหว่างยางกับพื้นถนนทำให้ยางลอยเหนือพื้นถนน ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิ์ภาพในการบังคับรถและการหยุดรถ

 

การสลับยางเป็นประจำ


ควรสลับยางทุกๆ 5,000 กม. สำหรับยางธรรมดา และทุก 10,000 กม. สำหรับยางเรเดียล เพื่อป้องกันการสึกผิดปกติและยืดอายุการใช้งานการสึกบริเวณไหล่ยางข้างเดียว เกิดจากการไม่สลับยางตามเวลาที่สมควร

โปรแกรมตรวจสุขภายยาง แบบมืออาชีพ


ประโยชน์ของการ ตรวจเช็คสุขภาพยางเบื้องต้น


1. ความปลอดภัย และมั่นใจในการใช้งานยางรถยนต์ของท่าน
2. รักษาและ ยืดอายุการใช้งานยางรถยนต์ของท่าน
3. เป็นการประเมินอายุการใช้งานของยางรถยนต์
 

• ตรวจสอบแรงดันลมยาง • ตรวจสอบล้อและน๊อตล้อ
• วัดความลึกของร่องดอกยาง • ตรวจสภาพการเสียหายของยาง
• ประเมินการใช้งานยางรถยนต์ • แนะนำถึงการใช้และดูแลรักษา
   ยางรถยนต์อย่างถูกวิธี

เพื่อรักษา ยืดอายุของยาง และรักษาสมรรถนะของยางให้ดียิ่งขึ้น ควรจะนำรถเข้ามาตรวจเช็ค กับโปรแกรมตรวจสุขภาพยางแบบมืออาชีพ ทุกๆ 10,000 กม.

ย้อนกลับไปสินค้า & บริการ