เกี่ยวกับเรา

คติพจน์ และประวัติความเป็นมา

ตลอดระยะเวลา 28 ปี ที่ศูนย์บริการยางรถยนต์ค็อกพิท ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วยความมุ่งมั่นของเราที่ตระหนักอยู่เสมอในการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าทุกคน ไม่เพียงแต่ประสบการณ์ที่ยาวนานและความเชี่ยวชาญด้านยางรถยนต์ แต่ค็อกพิทยังคงความแตกต่างจากศูนย์บริการทั่วไป ด้วยมาตรฐานของศูนย์บริการ สิ่งทำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึงเป็นปัจจัยสำคัญที่เรามุ่งมั่นพัฒนามาตลอดระยะเวลาดำเนินการ

ด้วยการให้บริการด้วยความมุ่งมั่น ใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความผูกพพันระหว่างเจ้าของกิจการและลูกค้าที่มารับบริการอย่างแน่นแฟ้นยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้ค็อกพิท เป็นศูนย์บริการยางรถยนต์ที่มีสาขาครอบคลุมกว่า 200 สาขาทั่วประเทศไทย (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562)