PTT น้ํามันเครื่อง PTT L/PTT PERFORMA SYNTHETIC 5W-30 4L

น้ํามันเครื่อง PTT L/PTT PERFORMA SYNTHETIC 5W-30 4L

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสมรรถนะสูงรุ่นใหม่ และรถยนต์นั่งดีเซลยุโรป รวมถึงใช้ได้กับเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์สูงถึง E85 ออกแบบสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสมรรถนะสูงรุ่นใหม่ และรถยนต์นั่งดีเซลยุโรป เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ที่ใช้เชื้อเพลิงเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ E10, E20 และ E85 สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ CNG/NGV และ LPG เป็นเชื้อเพลิง ช่วยให้สตาร์ทติดง่าย ลดการสึกหรอ ประหยัดเชื้อเพลิง เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่

Price 1,390 baht