PTT PTT PERFORMA SYNTHETIC ECO 0W-20 3L+1L - ชุดน้ำมันเครื่อง +1L ฟรีไส้กรองน้ำมันเครื่อง

PTT PERFORMA SYNTHETIC ECO 0W-20 3L+1L - ชุดน้ำมันเครื่อง +1L ฟรีไส้กรองน้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% คุณภาพสูงพิเศษ ออกแบบเพื่อรถอีโคคาร์ทั้งเครื่องยนต์แบบฉีดตรง (GDI และ Turbo-GDI) และแบบทั่วไป (PFI) ที่ทำความสะอาดเครื่องยนต์ได้ดียิ่งขึ้น และช่วยป้องกันการชิงจุดระเบิดที่รอบต่ำ (LSPI) โดดเด่นด้านความเสียดทานต่ำพิเศษ เพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด มอบการขับขี่ที่คล่องตัวยิ่งขึ้นทั้งสภาวะในเมืองและนอกเมือง ออกแบบเพื่อรถยนต์อีโคคาร์ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินแบบฉีดตรง (GDI และ Turbo-GDI) และแบบทั่วไป (PFI) รองรับการใช้ร่วมกับน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว (ULG) และแก๊สโซฮอล์ (E10, E20 และ E85) ความเสียดทานต่ำพิเศษ ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด พร้อมความคล่องตัวที่ดีขึ้น ช่วยลดการปล่อยก๊าซพิษไอเสียและคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เพิ่มความสะอาดของเครื่องยนต์อย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะบริเวณลูกสูบ และลดโอกาสชิงจุดระเบิดที่รอบต่ำ (LSPI) ในเครื่องยนต์ Turbo-GDI ด้วย SMART Molecules

Price 950 baht