GS แบตเตอรี่ GS BAGS LN2-MF - 65 แอมป์/ชั่วโมง - ขั้วจม

แบตเตอรี่ GS BAGS LN2-MF - 65 แอมป์/ชั่วโมง - ขั้วจม

คุ้ม ทน ไฟแรง กับ 3 คุณสมบัติเด่น โครงสร้าง Expansion grid รูปทรงไขว้บิดเกลียวช่วยให้จ่ายไฟได้เต็มประสิทธิภาพ ผงตะกั่วบริสุทธิ์ ทนต่อการกัดกร่อน ให้กำลังไฟสูง แผ่นกั้นแผ่นธาตุ PE สูตรพิเศษลิขสิทธิ์เฉพาะ GS Battery เท่านั้นลดปัญหาขั้วแตก และยืดอายุการใช้งาน

Price 4,180 baht