SHELL น้ํามันเครื่อง SHELL HELIX HX8 5W-40 (SP) 4L

น้ํามันเครื่อง SHELL HELIX HX8 5W-40 (SP) 4L

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ - เต็มสมรรถนะ ในการทำความสะอาด และปกป้องเครื่องยนต์ ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ โดยป้องกันการสึกหรอแม้เผชิญกับสภาวะการขับขี่ที่หนักหน่วง เหมาะกับเครื่องยนต์ทุกประเภท ทุกยี่ห้อ และเป็นน้ำมันเครื่องที่ผู้ผลิตแนะนำ ลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเครื่อง ช่วยลดการเติมพร่อง เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน และเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงผสมเบนซิน/เอทานอล