โปรโมชั่น

ของแถมสุดพิเศษ เมื่อซื้อน้ำมันเครื่องตามรุ่นที่กำหนด 1-31 มกราคม 2563
วันที่เริ่มโปรโมชั่น : 26.12.2562 | วันที่หมดอายุ : 31.01.2563

หมายเหตุ

- รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด 

- โปรดตรวจสอบเงื่อนไขโปรโมชั่น และระยะเวลาโปรโมชั่นของแต่ละธนาคาร ก่อนเข้ารับบริการกับธนาคารเจ้าของบัตร

- โปรดตรวจสอบเงื่อนไขโปรโมชั่น กับศูนย์บริการแต่ละสาขาก่อนเข้ารับบริการ เนื่องจากโปรโมชั่นในแต่ละศูนย์บริการอาจมีรายละเอียดหรือเงื่อนไขแตกต่างกัน

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายการ และราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์

ย้อนกลับ พิมพ์หน้านี้
Share