โปรโมชั่น

รับส่วนลดสูงสุดถึง 800 บาท ที่ค็อกพิท เมื่อซื้อยาง ECOPIA รุ่นที่ร่วมรายการ
วันที่เริ่มโปรโมชั่น : 31.01.2563 | วันที่หมดอายุ : 28.02.2563

หมายเหตุ

- โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ค็อกพิท สาขาที่ร่วมรายการ

- รับส่วนลด 500 บาท เมื่อซื้อยาง Bridgestone Ecopia EP300 ครบ 4 เส้น (เมื่อชำระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิตแบบชำระเต็มจำนวน) ตามเงื่อนไขที่กำหนด

- รับส่วนลด 800 บาท เมื่อซื้อยาง Bridgestone Ecopia H/L001 ครบ 4 เส้น (เมื่อชำระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิตแบบชำระเต็มจำนวน) ตามเงื่อนไขที่กำหนด

- รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- โปรดตรวจสอบเงื่อนไขโปรโมชั่น กับศูนย์บริการแต่ละสาขาก่อนเข้ารับบริการ เนื่องจากโปรโมชั่นในแต่ละศูนย์บริการอาจมีรายละเอียดหรือเงื่อนไขแตกต่างกัน

 

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมบีแคร์

https://www.cockpit.co.th/promotion/Promotion-detail/?id=616&back=/promotion

 

ย้อนกลับ พิมพ์หน้านี้
Share