โปรโมชั่น

รับส่วนลดเงินสด เมื่อซื้อสินค้ายางยี่ห้อ Bridgestone ครบ 4 เส้น (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ)
วันที่เริ่มโปรโมชั่น : 01.10.2563 | วันที่หมดอายุ : 31.10.2563

เมื่อซื้อสินค้ายางยี่ห้อ Bridgestone ครบ 4 เส้น รับส่วนลดเงินสดในยางที่ร่วมรายการ
- Ecopia EP150, Ecopia EP300, Ecopia H/L001 : ลด 10%

ชำระเงินสดหรือบัตรเครดิตเต็มจำนวนเท่านั้น

โปรดสอบถามเงื่อนไขก่อนเข้ารับบริการ

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1-31 ต.ค. 2563

 

ย้อนกลับ พิมพ์หน้านี้
Share