โปรโมชั่น

รับ Cash back 10% ของยอดซื้อ (ไม่มีขึ้นต่ำ) เมื่อซื้อยาง Bridgestone รุ่นที่ร่วมรายการ ครบ 4 เส้น และผ่อนด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี, KTC
วันที่เริ่มโปรโมชั่น : 01.11.2563 | วันที่หมดอายุ : 31.12.2563

ค็อกพิท ช่วยผ่อน!!!
รับ Cash back 10% ของยอดซื้อ (ไม่มีขึ้นต่ำ)  เมื่อซื้อยาง Bridgestone รุ่นที่ร่วมรายการ ครบ 4 เส้น และผ่อนด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี, KTC
รุ่นยางที่ร่วมรายการ Ecopia EP150, Ecopia EP300, Ecopia H/L001, Turanza T005A, Potenza
Adrenalin RE004

ย้อนกลับ พิมพ์หน้านี้
Share